HaytHuyt PixelArt Tişörtler Şimdi Satışta

İki nokta arasındaki mesafeyi eşitleyebilecek misin?

El ve göz koordinasyonu isteyen bu oyunda; ekrana basılı tutarak yukarıdaki noktayı aşağıdaki noktanın simetrisi yap!

Will you be able to equalize the distance between two points?

In this game which requires hand and eye coordination; hold down on the screen and make the following dot a symmetry of the dot above!

App Store icon google play icon

distance haythuyt mobile game